Fysiotherapie


Wat is Fysiotherapie?

In de volksmond is de fysiotherapeut nog steeds de masseur, maar wist u dat in de laatste jaren de klassieke massagetechnieken steeds meer vervangen worden door andere technieken?


Het motto van de fysiotherapie is: Leven is bewegen!


De definitie van Fysiotherapie is: een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens.

Een mond vol, maar wat houdt dat in.


Wanneer is een fysiotherapeutische behandeling aanbevolen?

Het steun- en bewegingsapparaat van de mens bestaat uit twee systemen:

1. Het passieve bewegingsapparaat: het skelet, bindweefselkapsels, die steun bieden en door middel van  

    gewrichten bewegingen mogelijk maakt.

2. Het actieve bewegingsapparaat: de skeletspieren die door samen te trekken de beweging veroorzaken.


Ondervind u in één of beide systemen een probleem waardoor bewegen niet meer zo makkelijk gaat, dan kan fysiotherapie u een oplossing brengen.


Behandeling

Welke behandeling voor u de beste oplossing is kan alleen bepaald worden als duidelijk is waar uw probleem zich bevind. Daarvoor moet een fysiotherapeut u eerst onderzoeken. Dit onderzoek bestaat uit vragen die de therapeut u zal stellen en door een lichamelijk onderzoek.

Na het onderzoek zal uw therapeut met u bepalen wat de beste oplossing is. Vaak wordt er ook van u zelf een actieve deelname aan de behandeling gevraagd, in de behandelkamer, maar ook in onze fitnessruimte. Ook voor thuis kunt u oefeningen meekrijgen, om de bewegelijkheid van uw probleemgebied weer op peil te krijgen.

Voor veel aandoeningen zult u op internet protocollen vinden. Deze protocollen zijn geschreven in samenwerking met het KNGF (beroepsvereniging voor fysiotherapeuten). Deze protocollen beschrijven hoe een bepaalde klacht aangepakt dient te worden. Toch kan het zijn dat u met uw therapeut tot een andere aanpak komt, omdat het protocol niet goed voor uw persoonlijke situatie werkt. Dit zal dan ook met uw besproken worden.


Voor wie is fysiotherapie geschikt?

Fysiotherapie is in principe voor iedereen geschikt. Ongeacht de leeftijd.


Kosten

Fysiotherapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering.

Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij.

Verder bestaat ervoor de fysiotherapie een lijst met aandoeningen waarvoor langdurige fysiotherapie is toegestaan, de zogenaamde chronische lijst. Komt u voor een behandeling uit deze lijst in aanmerking, dan "betaald" u de eerste 12 behandelingen uit uw aanvullende verzekering. Hebt u geen aanvullende verzekering of is de aanvullende verzekering niet voldoende dekkend, dan zullen de meeste zorgverzekeraars dit met u verrekenen.


Veel gestelde vragen:


Heb ik een verwijzing nodig van de huisarts voor de fysiotherapeut?

  Nee, sinds 1 januari 2006 is het niet meer nodig om een verwijzing te halen bij uw huisarts. U kunt direct naar 
  uw fysiotherapeut.


  Maar voor de aandoeningen die staan op de lijst met chronische indicaties is er wel een verwijsplicht. Meestal    
  schrijft uw specialist een verwijzing uit, voor sommige aandoeningen mag een huisarts ook een verwijzing  
  uitschrijven. Heeft u vragen hierover, neem gerust contact met ons op.

Krijg ik nog een massage?

  Dit is niet meer standaard de aanpak van beweegproblemen. Samen met u therapeut bepaald u wat de beste  

  aanpak van uw probleem.


Is het uitvoeren van manipulerende behandelingen ook bij de fysiotherapeut mogelijk?

  Nee, voor alle handelingen die een fysiotherapeut verricht gelden de wettelijke kaders van BIG-geregistreerde  

  fysiotherapeut vastgelegd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg of (Wet BIG). Tevens  

  geldt: onbekend is onbekwaam. En wie onbekwaam is, is onbevoegd.

  Dit houdt in dat alleen een gekwalificeerde therapeut, met een certificaat waaruit blijkt dat er manipulaties

  mogen worden uitgevoerd, dit mag doen.

Wanneer is een behandeling fysiotherapie en wanneer manuele therapie ?

  Wanneer de behandeling alleen door een manueel therapeut kan worden gegeven, op basis van indicatiestelling, is 

  het manuele therapie. Wanneer de behandeling ook door een fysiotherapeut kan worden gegeven is het 

  fysiotherapie.

• Hoeveel behandelingen fysiotherapie zijn er gemiddeld nodig?

   Het beleid voor fysiotherapie is:

   o Uw eerste consult bestaat uit een vragen stellen en een lichamelijk onderzoek en als de tijd het toelaat een  

      eerste behandeling.

   o Aan het einde van het eerste consult zal bepaald worden of verdere therapie zinvol is

   o Aan het begin van iedere volgende behandeling zal er een evaluatie plaats vinden van uw klachten verloop na 

      de vorige afspraak. Aan het einde van het consult wordt gekeken of verder behandelingen nog nodig zijn.

   o Er bestaat geen standaard lijstje van het aantal behandelingen per aandoening. Dit is per persoon wisselend.

   o Bij het laatste consult zal er een vorm van eindevaluatie plaatsvinden.

   o Ook kan het zijn dat er tijdens de behandeling wordt besloten u (terug) te sturen naar uw huisarts/specialist 

      voor verder onderzoek. Ook dit gebeurd in overleg met u.

 

Neem voor meer informatie, vrijblijvend contact met ons op.