McKenzie therapie


Wat is Mc Kenzie therapie?

McKenzie is in de jaren 50 van de vorige eeuw ontwikkeld door Robin McKenzie. Hij was fysiotherapeut in Nieuw Zeeland en ontevreden over de behandel mogelijkheden voor rug- en nekpijn. Uit deze onvrede heeft hij zijn eigen unieke methode ontwikkeld.

McKenzie MDT is de afkorting van Mechanical Diagnosis and Treatment. Deze onderzoeks en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat is bekend geworden door de uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten met of zonder uitstraling in benen of armen, maar kan ook worden toegepast op andere delen van het bewegingsapparaat.

McKenzie heeft onderzocht dat 80% van de rug- en nekklachten geen duidelijke oorzaak hebben.

McKenzie therapie gaat daarom ook niet meer uitzoeken wat de oorzaak is, maar bekijkt wat het klachtenbeeld van u is. Er wordt daarom gekeken wat bewegen en uw houding doen op de klachten die u heeft. Aan de hand van deze bevindingen wordt er een behandelplan opgesteld.


Wanneer is een McKenzie behandeling aanbevolen?

De volgende aandoeningen kunnen worden behandeld met deze behandelmethode:

Rugpijn

Nekpijn

Ook zult u zelf gemotiveerd moeten zijn om de oefeningen die u mee krijgt te doen. McKenzie werkt namelijk met de "zelfredzaamheid" van u als uitgangspunt, om herhaling van de klachten te voorkomen.


Vergoeding.

Deze behandeling valt onder fysiotherapie, dus heeft u een aanvullend pakket, dan kunt u met en zonder verwijsbrief van uw arts voor deze behandelingen vergoed worden.


Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op.