Tapen en Bandageren


Wanneer is Tapen en Bandageren aanbevolen?

Tapen en bandageren wordt aanbevolen voor (het voorkomen van) letsels aan gewrichten en/of spieren.

Het verschil tussen tape- en bandagemateriaal:

• (klassiek) Tapemateriaal is een rolletje met (meestal wit) materiaal dat niet elastisch is, het heeft een kleeflaag 
  het is scheurbaar en op basis van linnen.

• Bandagemateriaal is een rolletje met een elastische kleefpleister die een hypo-allergene kleeflaag bevat.

Bandagemateriaal is sterk en elastisch in de lengte en in de breedte.

Het doel van een tape of bandage kan zijn een preventief doel, een therapeutisch doel of nazorg na een kwetsuur.


1. Preventief: Bent u gevoelig voor blessures en hebt u een vrijetijdsbesteding waarbij de belasting zo hoog kan

    oplopen dat een blessure gemakkelijk kan optreden, laat dan van te voren een tape of bandage aanleggen.

2. Therapeutisch: U herkent wat (vroeg)symptomen van een mogelijke overbelasting. U kunt dan een
    "herinneringstape" laten aanbrengen. Deze tape herinnert u aan een bepaalde beweging om overbelasting te 
    voorkomen.

3. Nazorg: De blessure is "genezen", maar het betreffende gewricht of de gekwetste spier is nog verminderd 
    belast, dan kan een tape of bandage ondersteuning bieden.


Het beste is om de tape of bandage niet langer dan 1 á 2 dagen te laten zitten. Er kunnen namelijk huidirritaties optreden of zelfs huidbeschadigingen.

Mocht de tape al na een korte periode na aanbrengen beginnen te jeuken of prikken, neem meteen contact op met onze therapeuten.


Medical Taping®

In onze praktijk is het ook mogelijk om Medical Taping® toe te passen.

Met Medical Taping wordt de spieractiviteit "aangesproken" voor het herstel van blessures. Onze spieren worden in ons lichaam ook gebruikt voor de toevoer van bloed en de afvoer van afvalstoffen. Het Medical Taping Concept® gebruikt zeer elastische tapes die de spieren ondersteunen, zonder dat er een beperking optreedt. Doordat de spieren normaal kunnen functioneren wordt de weefseldoorbloeding verbeterd en daardoor gaat het herstellen beter.
Mocht u Medical Taping® willen, geef dit aan bij het maken van de afspraak.


Vergoeding.

Deze behandeling valt onder fysiotherapie, dus heeft u een aanvullend pakket, dan kunt u met en zonder verwijsbrief van uw arts voor deze behandelingen vergoed worden. Voor het gebruik van het materiaal kunnen wij een onkostenvergoeding vragen. Zie het bedrag in de prijslijst.


Neem voor meer informatie, vrijblijvend contact met ons op.