Manuele therapie


Wat is Manuele therapie?

Bij manuele therapie zijn de doelen:

1. gewrichten beter te laten functioneren

2. uw houding verbeteren en u makkelijker laten bewegen.


Om deze doelen te bereiken maakt de manueel therapeut gebruik van technieken die hij/zij geleerd hebben bij een uitgebreide opleiding tot manuele therapeut. Door de gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut in staat om de oorzaak van uw klachten te beoordelen. Zo kan er voor elk lichaam een oplossing op maat worden voorgesteld.

Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manueel therapeut de behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.


Wanneer is een manuele behandeling aanbevolen?

Als een gewricht slecht beweegt of pijnlijk is, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.


Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;

nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;

lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;

hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;

duizeligheid bij het bewegen van de nek;

kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten;

heupklachten.


Of manuele therapie ook uw klachten kan verhelpen, wordt duidelijk tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak en is afhankelijk van uw eigen inzet.


Bij de intake snelle duidelijkheid

Bij de eerste afspraak voert de manuele therapeut een uitgebreid vraaggesprek met u. Dit is onderdeel van de intake.

Na de vragen zal de therapeut een lichamelijk onderzoek uitvoeren. De therapeut zal daarbij kijken naar uw klacht, maar ook verder kijken of er een andere oorzaak is voor het ontstaan van uw klacht.

Als de klacht en de oorzaak (oorzaken) in kaart zijn gebracht zal de therapeut samen met u bespreken wat de aanpak wordt voor verdere behandeling. Zo hebt u tijdens de eerste afspraak meer duidelijkheid voor het vervolg.

Behandeling: effectieve therapie

De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en je houding en bewegingen te verbeteren. De effecten zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn.


Een effectieve therapie werkt alleen met een actieve houding van u. De therapeut zal u daarom inzicht geven in uw klacht en de oplossingen die u zelf kunt bereiken door goed en gezond te bewegen.

 

Voor wie?

Manuele therapie is in principe voor iedereen geschikt. Ongeacht de leeftijd.


Kosten

Manuele therapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering.

Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij.

Veel gestelde vragen:


Wat is de definitie van een manipulatie?

De definitie van manipulaties staat uitgebreid beschreven in de literatuur als een "high velocity low trust  
beweging"   van een gewricht oftewel een korte snelle beweging gepaard gaand met een al dan niet "hoorbare 
klik".

Gaat het bij de manipulatie om een specifieke techniek of is het meer omschreven naar de hoorbare klik ?

Er kan een ' hoorbare klik' optreden maar dat is geen vereiste. Louter en alleen een hoorbare klik kan niet als een  

manipulatie opgevat worden. Een geslaagde manipulatie gaat dan ook niet per definitie gepaard met een klik geluid

(" kraken"). Er is geen sprake van het zgn. "rechtzetten" door "kraken" wat vaker wordt beweerd.


Is het uitvoeren van manipulerende behandelingen alleen voorbehouden aan de manueel therapeut of zou dit ook door een algemeen fysiotherapeut kunnen worden uitgevoerd?

Voor alle handelingen die een fysiotherapeut/manueel therapeut verricht gelden de wettelijke kaders van BIG-geregistreerde fysiotherapeut vastgelegd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg of (Wet BIG). Tevens geldt: onbekend is onbekwaam. En wie onbekwaam is, is onbevoegd.

Dit houdt in dat alleen een gekwalificeerde therapeut, met een certificaat waaruit blijkt dat er manipulaties mogen worden uitgevoerd, dit mag doen.


Wanneer is een behandeling fysiotherapie en wanneer manuele therapie ?

Wanneer de behandeling alleen door een manueel therapeut kan worden gegeven, op basis van indicatiestelling, is het manuele therapie. Wanneer de behandeling ook door een fysiotherapeut kan worden gegeven is het fysiotherapie.

Hoeveel behandelingen manuele therapie zijn er gemiddeld nodig?

Het beleid voor manuele therapie is:

o Manueel therapeutisch onderzoek

o Proefbehandeling manuele therapie

o evalueren of verder behandelen met manuele therapie zinvol is

o gem. 6 behandelsessies behandelen met manuele therapie

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op.