KNIEKLACHTEN


Meniscus letsel:


Een meniscus is een half maanvormig schijfje van soepel kraakbeen. In je knie zitten twee menisci een binnenmeniscus en buitenmeniscus. Tussen het onderbeen en het bovenbeen.


Een meniscus kan beschadigd raken. Dit kan gebeuren door een verkeerde draai beweging in de knie. Maar een beschadiging van de meniscus kan ook het gevolg zijn van slijtage in de knie.


Een beschadiging van de meniscus kan pijnlijk zijn. De pijn bevind zich dan meestal aan de zijkant van de knie( binnen of buiten) ter hoogte van de gewrichtsspleet. Ook zal er vocht aanwezig zijn in de knie waardoor deze wat dikker is als de andere knie. Het vocht kan er voor zorgen dat de pijn wat erger word. De knie kan ook op slot gaan zitten. Dit komt doordat het beschadigde stukje meniscus dan klem komt te zitten in de knie waardoor deze niet meer goed kan bewegen. Door de zwelling is in het begin soms moeilijk te bepalen of de meniscus nu beschadigd is of dat het de kniebanden zijn.


Andere symptomen bij een meniscus letsel zijn:

- Door de knie zakken met lopen

- Volledig strekken en buigen van de knie is niet mogelijk, of alleen met heel veel pijn

- Een klik of plop horen in de knie


Meniscusletsel kunnen opgelost worden met een operatie. Na deze operatie zal met de fysiotherapeut getraind worden om de functie van de knie weer te verbeteren.


Fysiotherapeutische behandeling bij knieklachten

De fysiotherapeutische behandeling bestaat uit een aantal onderdelen.


- Spierversterkende oefeningen voor de bovenbeenspieren aan de voorzijde en achterzijde van het
  been.

- In het begin een alternatief trainingsprogramma om de conditie op peil te houden.

- Coördinatie oefeningen om de stabiliteit van de knie te verbeteren.

- Looptraining, looptraining komt pas aan de orde wanneer de knie niet meer dik word en de
  spierkracht in het bovenbeen weer voldoende is.


Bandletsel:

In de knie zitten 2 soorten banden. De kruisbanden en de binnen- en buitenband. De kruisbanden( een voorste en achterste) zitten midden in de knie. Zij zorgen dat het onderbeen niet naar voren of achteren kan schuiven ten opzichten van het bovenbeen. En ze geven stevigheid bij het draaien van de knie. De binnen- en buitenband van de knie zorgen ervoor dat het onderbeen geen bewegingen naar in zijwaartse richting kan maken.


Beschadiging van deze banden (bandletsel) kan meerdere oorzaken hebben. Als de kruisbanden beschadigd raken is het meestal de voorste die beschadigd raakt de achterste komt minder vaak voor. De voorste kruisband raakt meestal beschadigd wanneer er op de knie een grote kracht staat en daarbij een draaiing plaatsvind. Of wanneer het onderbeen een beweging naar voren maakt.


Een Beschadiging van de binnen- of buitenband kan men oplopen als er een klap of een grote kracht op de binnen- of buitenkant van de knie worde gezet. Door de kracht die op de knie word gezet kan de binnen- of buitenband verrekken of scheuren. Van de binnen- en buitenband komt een beschadiging van de binnenband het meeste voor.


Symptomen

- Pijn

- Zwelling

- Bloeduitstorting

- Door het been zakken


Fysiotherapeutische behandeling


De fysiotherapeutische behandeling is erop gericht om de functie van de knie te herstellen. Dit gebeurd door middel van training van de spieren. De stabiliteit van de knie trainen. Bij een kruisband beschadiging word eerst gekeken of dit is op te lossen door de spieren rondom de knie goed te trainen zodat deze de functie kunnen overnemen voordat er operatief word ingegrepen. Hierbij word getraind op kracht en coördinatie.

 

Artrose:

Artrose is slijtage aan het kraakbeen in het gewricht. Slijtage kan veroorzaakt worden door een ongeval waarbij een botbreuk optreedt die doorloopt tot in het gewricht. Ook kan slijtage optreden omdat de meniscus is verwijderd. Of door een infectie in het gewricht. Maar meestal is er geen oorzaak te vinden voor slijtage. Bij het ouder worden verminderd de kwaliteit van kraakbeen, doordat de kwaliteit van het kraakbeen afneemt ontstaat er slijtage aan het kraakbeen.


Symptomen

- Pijn( 's ochtends bij het opstaan meestal het ergste)

- Zwelling


Fysiotherapeutische behandeling

Samen met de fysiotherapeut gaat u de knie trainen. Hierbij is het de bedoeling dat door deze training de functie van de knie behouden word. Slijtage is een proces in het lichaam wat niet gestopt kan worden of verminderd kan worden. Daarom is het belangrijk om de knie zo functioneel mogelijk te houden. Dit kan door training van de spieren om te zorgen dat zij de krachten op de knie overnemen. En door de stabiliteit van de knie te trainen.