Tenniselleboog

Een tenniselleboog (epicondylus lateralis) is een ontsteking in een spier of peesaanhechting, die zich bevind in de elleboog. De oorzaak van een tenniselleboog is vaak overbelasting van de spieren. De overbelasting kan op twee manieren ontstaan:

- of door een korte zeer grote belasting

- of door een lichtere constante overbelasting van de spieren en pezen.


Er zijn verschillende types tenniselleboog:


tenniselleboog type I: irritatie van de aanhechting van de spier die musculus carpi radialis longus heet


tenniselleboog type II: irritatie van het botvlies bij de aanhechting van de spier die musculus carpi radialis brevis heet


tenniselleboog type III: irritatie van de pees van de musculus carpi radialis brevis


tenniselleboog type IV: irritatie van de spier zelf (musculus carpis radialis brevis)


tenniselleboog type V: irritatie van het botvlies bij de aanhechting van de spier die musculus extensorum digitorum heet.


Symptomen


- pijn aan buitenzijde van de elleboog

- soms uitstralend naar onderarm(spieren), pols en hand

- zelden uitstraling naar buitenzijde bovenarm en schouder

- krachtsverlies (vooral in gestrekte elleboogstand) en mogelijk coördinatiestoornissen

- soms een typische "hard aanvoelende, gezwollen" onderarm

- het volledig strekken van de elleboog kan soms pijnlijk zijn (en beperkt). Deze klacht

  treedt voornamelijk 's morgens op of na een langdurige stabiele houding. Vaak na een aantal buig- en  
  strekbewegingen van de elleboog wordt deze pijn minder

- soms pijn bij het rekken van de pols-strekkers (elleboog gestrekt en de hand in de

  richting van de handpalm bewegen)

- soms zijn er ook golferselleboog-klachten aanwezig aan dezelfde arm

- aan beide armen een tenniselleboog komt bij 10% van de patiënten voor

- ook kan de elleboog warmer aanvoelen

 

Fysiotherapeutische behandeling

 

De fysiotherapeut zorgt in zijn behandeling voor twee dingen. Ten eerste: is zorgen voor een goede doorbloeding zodat de afvalstoffen sneller worden afgevoerd en het herstel beter verloopt. Ten tweede: het weer op het oude functieniveau herstellen van de elleboog, door het terug krijgen van kracht en coördinatie in de elleboog. Door middel van massages kan de pijn omlaag gebracht worden.

De doorbloeding verbeteren zal gaan door middel van fricties op de pijnlijke plek. Dit kan gezien worden als een soort van dwars rekken over de spieren. Fricties kunnen met name in het begin pijnlijk aanvoelen, maar zullen naarmate de behandeling vordert en het herstel goed gaat steeds minder pijnlijk worden.

Om de elleboog weer volledig op het oude functieniveau te krijgen zullen naaste de fricties ook oefeningen met de arm worden gedaan. Dit zijn oefeningen in de vorm van kracht, maar ook in de vorm van spieren rekken.

Bij een tenniselleboog is niet alleen de behandeling bij de fysiotherapeut van belang, maar ook hoe u er thuis mee om gaat. Een tenniselleboog is een overbelasting van spieren, dus op het moment dat u de arm te veel blijft gebruiken zal de overbelasting niet verdwijnen. Het is wel van belang de arm te blijven bewegen, maar het is belangrijk een juiste balans te vinden tussen te veel en te weinig belasting van de arm.