Whiplash

Whiplash

Onverwacht en ongewild kunt u betrokken raken bij een whiplashongeval. Dat overkomt circa 25.000 mensen in Nederland.

Een whiplash wordt meestal veroorzaakt door (auto)ongevallen waarbij krachten inwerken op de nek. Met name bij aanrijdingen van achteren of de zijkant maar het kan ook een gevolg zijn van bijv. duik- of sportongevallen. De spieren en banden van uw nek worden hierbij uitgerekt. De uiteindelijke symptomen kunnen uiteenlopen.


Veel voorkomende symptomen bij een whiplash zijn:

- Nekpijn

- Afgenomen beweeglijkheid van de nek

- Hoofdpijn

- Duizeligheid

- Concentratiestoornissen

Direct na het ongeval kunt u zich het beste melden bij een huisarts. Deze zal u onderzoeken om eventueel ernstig letsel uit te sluiten.

Het is raadzaam de eerste 48 uur rustig aan te doen en het hoofd binnen de pijngrens te bewegen. U zou eventueel de pijnlijke delen kunnen koelen.

Als u een whiplash heeft hoeft dit niet te betekenen dat er ook daadwerkelijk blijvende klachten zullen ontstaan. In de meeste gevallen zal er na 4 weken vooruitgang merkbaar zijn, zoals het weer oppakken van uw normale dagelijkse bezigheden.

Wanneer u merkt dat u na 4 weken nog niet in staat bent uw dagelijkse bezigheden weer op te pakken en hinder ondervindt van de klachten kan een fysiotherapeut u helpen om weer op een voor u gewenst niveau te functioneren.


Onderzoek

De fysiotherapeut zal in eerste instantie uw klachten en alledaagse bezigheden in kaart brengen en een daarop afgestemd onderzoek uitvoeren. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de gewrichten en spieren van de nek en/of schouders.


Fysiotherapeutische behandeling

Verschillende behandeltechnieken bij een whiplash kunnen zijn:

- Mobilisatie van de nek

- Stabiliteitstraining van de nek

- Ontspanningstechnieken om zo de spierspanning omlaag te brengen

- Advies hoe u het beste met de klachten om kunt gaan


Neem voor meer informatie, vrijblijvend contact met ons op.